آنچه حافظه را تقويت مي کند

به گزارش خبرنگار کلينيک باشگاه خبرنگاران؛ مويز: پيامبر خدا(ص): هر کس ناشتا بر خوردن مويز مداومت کند،فهم و حافظه و ذهن، روزي او مي شود و از بلغم وي، کاسته مي شود.
عسل: پيامبر خدا(ص): هر کس حافظه مي خواهد، عسل بخورد.
کرفس: پيامبر خدا(ص): کرفس، انسدادها را مي گشايد، دل را طراوت مي دهد، حافظه مي آورد و ديوانگي، جذام و ترس را دور مي کند.
ساير عوامل تقويت کننده حافظه: پيامبر خدا(ص): سه چيز، حافظه را افزون مي کند و بلغم را از ميان مي برد: قرائت قرآن، عسل و کندر.
امام علي(ع): سه چيز، بلغم را از ميان مي برد و حافظه را افزون مي کند: مسواک زدن،روزه گرفتن و قرائت قرآن.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*