لیست اسامی برندگان قرعه کشی جوایز همایش پیاده روی بزرگ با خانواده مورخ ۳/۸/۹۲ به مناسبت عید سعید غدیرخم وهفته تربیت بدنی شهرستان پارس‌آباد

اسامی برندگان قرعه کشی همایش پیاده روی

لیست اسامی برندگان قرعه کشی جوایز همایش پیاده روی بزرگ با خانواده مورخ ۳/۸/۹۲ به مناسبت
عید سعید غدیرخم وهفته تربیت بدنی شهرستان پارس‌آباد

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

کدملی

شماره قبض

نوع جایزه

۱                  

سعیده  رسولی

آدشیرین

۵۰۴۰۵۷۱۸۹۵

۵۷۸۴۴

خودروپراید سواری

۲                 

فخرالدین  عباس زاده

اسد

۱۶۲۱۰۴۶۸۳۴

۵۲۰۹۶

کمک هزینه مکه

۳                

یلدا   مهتاب

یوسف

۵۰۴۳۹۱۹۰۰

۵۸۷۷۵

کمک هزینه مکه

۴                 

بیت اله   روحی

نعمت

۱۶۲۰۲۶۵۵۰۸

-

کمک هزینه مکه

۵                

خداپرست  فرجی زانجی

قسمت

۱۶۲۱۳۰۹۸۸۶

۰۷۷۱۴۹

کمک هزینه مکه

۶                 

شاهرخ  عبداله زاده

تاپدوق

۵۰۴۸۸۵۹۷۵۷

۰۷۸۳۷۲

کمک هزینه کربلا

۷                

مینا  نظری بیگدیلو

حسینعلی

۵۰۴۹۶۵۳۲۱۵

۴۰۷۱۹

کمک هزینه کربلا

۸                

سریه  حمیدی

حسین

۱۶۷۰۴۲۴۸۷۱

۰۷۷۶۰۸

کمک هزینه کربلا

۹                 

صداقت  توسلی

خلیل

۵۰۴۹۸۸۹۲۲۷

۱۲۰۵۵

کمک هزینه کربلا

۱۰               

عدالت    اعتماد

خسرو

۶۰۱۹۹۷۷۲۴۲

۸۲۸۹۴

کمک هزینه مشهد

۱۱               

حدیث    نامی

امید

۵۰۴۰۸۱۴۴۸۸

۲۰۸۸۹

کمک هزینه مشهد

۱۲              

مهسا   طوری

مالک

۵۰۴۰۳۰۴۱۰۲

۵۴۰۹۱

کمک هزینه مشهد

۱۳             

ارکناز   لطفی

محمدعلی

۵۰۴۹۶۱۴۳۸۴

۰۷۸۲۲۶

کمک هزینه مشهد

۱۴              

سجاد    ناصح زیوه

مرتضی

۵۰۴۰۰۵۸۴۸۹

۳۵۴۶۸

کمک هزینه مشهد

۱۵             

شاپور   جواندل

مرتضی

۵۰۴۸۹۴۹۱۱۰

۴۱۰۲۱

یخچال فریزر

۱۶              

قرداشعلی  جدی حاجی خانلو

عموکشی

۱۶۲۱۰۱۴۰۴۵

۸۶۷۱۳

یخچال فریزر

۱۷             

آیناز  عبدالعی زاده

رسول

۱۶۶۰۵۲۲۴۷۱

۸۵۰۳۸

ماشین لباسشویی

۱۸             

فرشاد    گریمی گیگلو

مقصود

۵۰۴۰۲۱۶۱۳۰

۳۷۰۱۹

ماشین لباسشویی

۱۹              

باب اله    بافکر

اسداله

۵۰۴۹۱۱۶۱۸۱

۸۰۵۰۸

دوچرخه

۲۰              

مینا   حمدانی ( حملانی )

اصغر

۵۰۴۰۷۸۹۸۰۷

۵۱۷۶۹

دوچرخه

۲۱              

فاطمه  توسلی

فرج

۵۰۴۹۰۹۵۲۹۸

۱۰۴۷۲

دوچرخه

۲۲             

سیده زهرا   موسوی

سیدمجید

۵۰۴۰۵۳۳۶۸۳

۸۶۰۴۷

دوچرخه

۲۳            

راضیه  ایزدی درگاهلو

سلمان

۱۶۲۱۷۵۲۳۶۴

۴۰۷۸۸

دوچرخه

۲۴             

بهزاد   سخاوتی

عبداله

۵۰۴۸۸۲۵۵۷۸

۵۲۶۳۶

دوچرخه

۲۵            

زهرا  علیزاده عسگرخانلو

علی

۵۰۴۰۴۲۸۵۰۲

۲۲۳۸۸

دوچرخه

۲۶             

ابراهیم  ندایی حسنخانلو

حسن

۵۰۴۹۰۴۰۱۳۲

۵۱۶۰۸

دوچرخه

۲۷            

حدیث   راضی پرمهر

عسگر

۵۰۴۰۷۷۸۷۷۵

۳۵۸۳۳

دوچرخه

۲۸            

رها  مفرد

بهرام

۵۰۴۰۷۴۱۶۶۹

۵۹۵۵۶

دوچرخه

۲۹             

رقیه  بلندی سادات

میرامامقلی

۵۰۴۸۹۵۲۱۹۷

۰۷۳۴۶۷

دوچرخه

۳۰             

حسین   اسدی

علیحیدر

۵۰۴۹۶۸۰۰۳۴

۴۳۳۶۴

دوچرخه

۳۱             

معصوم   جاویدخنجر

حسین

۵۰۴۰۱۴۳۷۰۲

۰۷۲۱۳۸

دوچرخه

۳۲            

حافظعلی  نظریان

بایرام

۱۶۷۲۱۷۱۹۶۲

۳۳۱۲۰

دوچرخه

۳۳            

محمد  وطن دوست

شمس الدین

۵۰۴۰۸۴۱۷۲۸

۸۹۴۶۵

دوچرخه

۳۴            

مرتضی  گنجه اصل

علی

۵۰۴۹۸۶۹۹۰۰

۱۴۲۹۳

دوچرخه

۳۵            

عرفان  رستمی

ایمان

۵۰۴۰۲۹۵۳۳۲

۰۷۲۷۸۹

دوچرخه

۳۶            

انار  داننده

قربان

۵۰۴۰۷۸۳۷۰۱

۲۳۹۱۹

دوچرخه

۳۷            

نسرین  کریمی

قرداشعلی

۵۰۴۰۳۲۴۳۱۶

۱۲۰۸۷

دوچرخه

۳۸            

گیسو  رضایی احمدبیگلو

خدمت

۵۰۴۰۴۴۴۰۳۶

۰۷۳۴۸۰

دوچرخه

۳۹            

ایپک  عبادی

خسرو

۱۶۲۱۴۰۴۸۷۶

۵۰۰۱۴

دوچرخه

۴۰              

پویا  دولتی  تکله

عزیزاله

۶۰۱۰۰۷۳۴۱۳

۱۰۱۱۷

کفش ورزشی

۴۱              

سارا  ندایی

حسن

۵۰۴۸۸۳۷۵۰۹

۲۲۷۰۳

کفش ورزشی

۴۲             

نرگس   رستم زاده

باباخان

۶۰۱۹۴۷۱۰۸۱

۵۸۹۳۲

کفش ورزشی

۴۳            

مهدی  درویشی

کلام اله

۵۰۴۹۰۵۵۱۹۹

۱۴۴۰۹

کفش ورزشی

۴۴             

افشین  نامی

امید

۵۰۴۰۴۴۹۹۷۶

۲۰۸۸۷

کفش ورزشی

۴۵            

محسن پوراسکندر

محمد

۵۰۴۹۸۳۷۲۶۱

۱۰۳۸۳

کفش ورزشی

۴۶             

مهران عبدالحسین زاده

اسداله

۵۰۴۰۳۴۲۰۷۱

۵۸۱۶۸

کفش ورزشی

۴۷            

سولماز   نادری

حسن

۵۰۴۹۸۰۵۹۴۵

۱۲۴۲۰

کفش ورزشی

۴۸            

مسعود  فرهود

بهروز

۵۰۴۰۳۹۸۰۷

۰۷۵۶۶۲

کفش ورزشی

۴۹             

علی  شهریاری

محمود

۵۰۴۰۳۹۱۳۹۳

۰۷۳۸۶۵

کفش ورزشی

۵۰             

امید  برزگر

محمد

۵۰۴۹۶۳۰۹۴۰

۴۳۹۷۵

کفش ورزشی

۵۱             

اسماعیل  علی نژاد

علی

۵۰۴۸۷۹۳۹۹

۳۳۷۵۵

لباس ورزشی

۵۲            

غلامرضا  صبوری جعفرلو

تازه بیگ

۵۰۴۸۸۲۲۴۳۹

۰۷۵۲۸۹

لباس ورزشی

۵۳            

طیبه  اسدی

عظمی

۱۶۷۲۷۲۲۰۶۳

۴۰۲۲۱

لباس ورزشی

۵۴            

شکور  قربانیان

مهدی

۱۶۲۱۳۸۹۹۰۱

۱۳۷۴۷

گرمکن ورزشی

۵۵            

رحناز  عالی نژاد تازه کند

حقویردی

۵۰۴۹۸۵۸۱۸۶

۵۲۴۹۲

گرمکن ورزشی

۵۶            

بهزاد   امانت جلودارلو

خان عطا

۵۰۴۰۱۵۶۹۷۹

۱۱۰۶۰

گرمکن ورزشی

۵۷            

وحید  نظری

محمد

۵۰۴۰۳۳۹۸۰۱

۴۹۹۶۰

گرمکن ورزشی

۵۸            

مهسا  علیپور

علی

۵۰۴۰۲۵۵۹۱۸

۴۸۲۸۹

گرمکن ورزشی

۵۹            

اسد احمدیان

ارشد

۵۰۴۰۵۸۵۹۲۶

۱۳۸۸۴

گرمکن ورزشی

۶۰              

شهناز  جودی ساری قیه

جبار

۱۴۶۱۷۱۰۲۲۵

۰۷۵۷۶۲

گرمکن ورزشی

۶۱              

صادق  شمس صلوات

علی حسینی

۵۰۴۰۱۹۶۵۲۰

۸۲۷۷۱

گرمکن ورزشی

۶۲             

مهدی    باوفا کورعباسلو

اکبر

۵۰۴۹۳۷۴۴۶۴

۴۹۹۱۴

گرمکن ورزشی

۶۳            

رضوان   عزیزی

جمال

۵۰۴۸۸۸۵۱۸۱

۰۷۳۴۸۵

گرمکن ورزشی

۶۴             

لیلا   حیدریان

احمد

۱۴۹۰۱۰۲۵۹۰

۱۲۴۱۱

گرمکن ورزشی

۶۵            

آرین   حسن پور مشیریان

سعید

۵۰۴۰۷۱۴۹۴۷

۸۵۲۲۴

گرمکن ورزشی

۶۶             

نیکا    شهبازی

مهدی

۵۰۴۰۷۳۳۰۹۷

۳۸۶۹۸

گرمکن ورزشی

۶۷            

صغری   جدید مغانل

علی جان

۶۰۱۰۰۹۱۳۲۲

۰۷۰۶۰۱

گرمکن ورزشی

۶۸            

سحر  حسینیان

محمد

۵۰۴۰۱۷۸۱۴۱

۰۷۱۱۲۷

گرمکن ورزشی

۶۹             

شهرام    بدیع جعفرلو

گل ویردی

۵۰۴۹۰۰۸۱۵۸

۳۷۳۵۶

گرمکن ورزشی

۷۰             

آیلار   ندرتی

یوسف

۰۲۵۱۵۵۴۵۷۰

۵۱۹۸۳

گرمکن ورزشی

۷۱             

مقصود   یاری

محمود

۶۰۴۰۰۵۴۵۹۱

۴۳۲۲۶

گرمکن ورزشی

۷۲            

منوچهر  کیانی

بابا

۵۰۴۹۸۱۲۷۶۳

۲۲۸۱۳

گرمکن ورزشی

۷۳            

سما     جعفری

عیوض

۵۰۴۰۷۹۵۷۵۰

۴۲۳۱۷

گرمکن ورزشی

۷۴            

زهرا   اسدی

حسن

۵۰۴۰۳۶۷۰۶۶

۴۹۰۵۵

جعبه کمک های اولیه

۷۵            

یونس   جلیل زاده اسدی

فیاض

۵۰۴۰۴۹۶۴۱۹

۴۳۹۵۲

جعبه کمک های اولیه

۷۶            

مریم   نوری

داود

۶۰۴۰۰۴۶۳۴۱

۵۴۱۳۱

جعبه کمک های اولیه

۷۷            

عباس    باباش کوراماللو

رحمان

۱۶۲۱۷۲۷۷۱۸

۰۷۴۸۵۶

جعبه کمک های اولیه

۷۸            

میلاد   آذرمی ساربان

غلامرضا

۶۰۱۰۰۹۷۳۳۱

۴۰۶۵۷

جعبه کمک های اولیه

۷۹            

فاطمه   توکلی

علی

۵۰۴۰۱۶۷۹۰۳

۵۸۶۶۰

جعبه کمک های اولیه

۸۰             

نیکسارا   معصومی

ولیقلی

۵۰۴۹۵۷۳۷۱۸

۰۷۴۶۹۲

جعبه کمک های اولیه

۸۱             

ابوالفضل  علیزاده

محبوبعلی

۱۶۷۰۳۸۵۳۹۶

۰۷۱۵۲۶

لوازم خانگی

۸۲            

فتح اله   کرامتی عباسعلیلو

علی

۱۶۲۱۱۹۳۶۲۴

۱۲۶۳۷

لوازم خانگی

۸۳            

زینب   اوجی

رحیم

۵۰۴۹۰۰۵۶۹۸

۲۳۸۹۸

لوازم خانگی

۸۴            

گل بس   محمدی

رضا

۵۰۴۹۷۵۷۳۵۵

۰۷۳۰۹۲

لوازم خانگی

۸۵            

شهرام  حسین پور

حسن

۵۰۴۸۹۰۴۷۸۸

۳۳۹۴۴

لوازم خانگی

۸۶            

فردین  بهاری

عباس

۵۰۴۰۴۷۷۳۶۸

۵۰۷۳۹

لوازم خانگی

۸۷            

شهرام  پناهی خان محمد

صابر

۵۰۴۰۹۰۶۵۵۵۰

۴۸۴۶۲

لوازم خانگی

۸۸            

جیران    قهاری خان محمد

حبیب

۶۰۲۹۵۲۷۱۸۵

۰۷۵۵۰۴

لوازم خانگی

۸۹            

امیررضا   مهرآور

محسن

۵۰۴۰۶۴۵۹۹۶

۸۷۶۱۲

لوازم خانگی

۹۰              

یاور  دستی شکوه

مراد

۱۶۷۱۴۱۱۱۹۶

۳۴۸۸۶

لوازم خانگی

۹۱              

حامد    طهماسبی

علیرضا

۵۰۴۰۴۵۸۴۷۹

۱۲۵۷۰

لوازم خانگی

۹۲             

سیدعادل   قریشی

سیدمحرم

۱۶۲۱۲۸۴۸۱۶

۴۳۶۱۵

لوازم خانگی

۹۳            

فرشید   صیامی

حسین

۵۰۴۰۲۷۹۰۲۷

۵۱۸۹۶

لوازم خانگی

۹۴             

علی   بیانی

آقاویردی

۵۰۴۹۶۲۳۸۵۵

-

لوازم خانگی

۹۵            

فردین   سلامت

گلعلی

۵۰۴۰۳۳۴۹۸۲

۰۷۹۰۴۰

لوازم خانگی

۹۶             

رضا   ابراهیمیان

فراهم

۵۰۴۹۸۱۹۰۴۰

۲۱۷۸۵

لوازم خانگی

۹۷            

شقایق   پاسبان

ولی

۵۰۴۰۴۱۹۴۵۷

۸۰۶۰۲

لوازم خانگی

۹۸            

سولماز   همتی

تاپدوق

۵۱۹۰۲۳۱۶۶۸

۱۲۸۸۹

لوازم خانگی

۹۹             

مهدی   نظری

عظیم

۵۰۴۰۱۶۰۵۰۱

۰۷۵۸۹۸

لوازم خانگی

۱۰۰            

میلاد  ولیزاده

مراد

۵۰۴۰۲۴۱۹۹۲

۴۴۳۱۵

لوازم خانگی

۱۰۱            

فرشته   کریمی

اله شکر

۵۰۴۰۳۸۸۳۷۳

۴۹۴۹۸

لوازم خانگی

۱۰۲           

فرانک   صابر

رحمت

۱۶۲۱۰۶۹۴۵۱

۳۵۶۳۰

لوازم خانگی

۱۰۳          

کبری   فتح پور کلانتر

فتح اله

۱۶۲۱۲۶۹۱۹۱

۲۱۳۶۲

لوازم خانگی

۱۰۴           

شبنم   نوری

پرویز

۵۰۴۹۹۳۲۱۷۳

۴۲۲۶۶

لوازم خانگی

۱۰۵          

محمد   وطن خواه

تیمور

۵۰۴۰۴۹۸۲۴۱

۲۴۷۲۱

لوازم خانگی

۱۰۶           

علی  منصوری

جلیل

۱۶۲۱۳۵۲۲۱۸

۰۷۹۱۹۲

لوازم خانگی

۱۰۷          

عزیز  دربان

ارشد

۵۰۴۹۱۷۱۶۷۹

۵۰۰۶۱

لوازم خانگی

۱۰۸          

سارا  جنگلی

علی اکبر

۵۰۴۹۰۳۴۴۴۲

۰۷۹۳۹۹

لوازم خانگی

۱۰۹           

رضا  پالوند

حسین قلی

۵۰۴۰۵۲۸۱۳۲

۸۹۳۲۸

لوازم خانگی

۱۱۰            

راضیه   میری

میرمطلب

۵۰۴۹۸۶۱۷۶۴

۸۴۹۹۰

لوازم خانگی

۱۱۱            

میرابراهیم   گلمحمدی

میرصادق

۱۶۷۲۱۰۲۰۱۴

-

ساعت

۱۱۲           

مهدی  احدی

قارداشعلی

۵۰۴۰۵۵۶۰۶۳

۵۲۰۶۲

ساعت

۱۱۳          

نازی   کریمی

محمدعی

۵۰۴۹۳۶۶۲۴۰

۱۳۷۱۳

ساعت

۱۱۴           

زهرا  ملکی سلاله

غلامعلی

۵۰۴۰۰۲۸۱۱۳

۲۳۱۲۳

ساعت

۱۱۵          

شبنم   پورسته

حبیب

۵۰۴۰۳۷۸۱۱۴

۱۲۲۷۰

ساعت

۱۱۶           

نگین  فتح الهی

ذولفقار

۵۰۴۰۴۲۲۷۷۶

۰۷۹۶۶۷

ساعت

۱۱۷          

نیما   میرزایی

اکبر

۵۰۴۰۶۵۵۴۳۶

۰۷۰۸۵۷

ساعت

۱۱۸          

احد   بوداغی

ولی

۱۶۷۰۸۲۰۹۴۷

۰۷۴۰۱۰

ساعت

۱۱۹           

ودود    سلمانی وان علیا

عمران

۵۰۴۸۸۹۳۸۶۷

۸۲۸۲۵

ساعت

۱۲۰           

پدارم    امیا

علیرضا

۵۰۴۰۷۴۶۹۹۷

۰۷۴۹۷۹

ساعت

۱۲۱           

محمد    پورنعمت

صداقت

۵۰۴۹۸۵۱۳۷۸

۵۸۳۰۳

بیمه آسیا (۱۰۰۰۰۰۰) ریال

۱۲۲          

منزلت    سالک مستعلی بگلو

محمدقلی

۶۰۱۹۴۳۵۸۷۳

۵۱۷۹۱

بیمه آسیا (۱۰۰۰۰۰۰) ریال

۱۲۳         

قاسم     بدیع جعفرلو

امیر

۵۰۴۹۰۵۷۸۰۹

۴۴۰۲۶

بیمه آسیا (۱۰۰۰۰۰۰) ریال

۱۲۴          

پوران  گیگلونژاد

هلال

۵۰۴۹۶۳۲۵۳۶

۵۹۴۹۲

بیمه آسیا (۱۰۰۰۰۰۰) ریال

۱۲۵         

بابک   قاطع قوجه بیگلو

امین آقا

۱۶۲۱۲۴۹۲۴۷

۸۴۸۲۶

پارچ لیوان

۱۲۶          

راضیه   فروتن بیگدیلو

اله شکر

۵۰۴۹۰۵۱۷۲۱

۵۲۸۲۵

پارچ لیوان

۱۲۷         

حمزه   جعفرزاده قره‌آغاجلو

عزیز

۵۰۴۸۸۱۵۴۶۷

۱۱۹۱۳

پارچ لیوان

۱۲۸         

زهرا   اصلانی جوا

اصغر

۴۰۵۰۲۵۹۱۸۲

۳۹۸۴۵

پارچ لیوان

۱۲۹          

سحر  ولی زاده

اسلام

۵۰۴۰۵۱۵۲۱۹

۲۱۶۴۲

پارچ لیوان

۱۳۰          

سیما  عزیزی

محترم

۶۰۳۸۷۵۶۷۸۷

۱۰۱۱۴

پارچ لیوان

۱۳۱          

نعمت بابایی

اسمعیل

۵۹۱۹۸۹۴۸۸۰۲

۵۴۳۶۱

پارچ لیوان

۱۳۲         

منصور  علیزاده

خدمتعلی

۵۰۴۱۶۴۸۰۷

۰۷۳۸۵۵

پارچ لیوان

۱۳۳         

نازنین  یونسی

باقر

۵۰۴۰۷۲۳۴۲۷

۵۸۲۲۱

پارچ لیوان

۱۳۴         

کریم  ندایی

نعمت اله

۵۰۴۸۹۳۹۸۶۷

۳۷۷۷۸

پارچ لیوان

۱۳۵         

رویا  روحی

عدال اله

۵۰۴۹۸۲۴۶۱۳

۲۳۲۸۱

پارچ لیوان

۱۳۶         

مصطفی  قاسمی

موسوی

۵۰۴۰۴۷۴۹۲۱

۳۸۶۹۵

پارچ لیوان

۱۳۷         

کیامهر   قربانی مزرعه خلفی

رضا

۵۰۴۰۴۹۷۳۹۳

۲۴۵۵۹

پارچ لیوان

۱۳۸         

پاکیزه   ماجور زیوه

موسی

۱۶۲۱۷۷۵۰۹۷

۰۷۰۶۱۵

پارچ لیوان

۱۳۹         

ندا  سعیدی

محمد

۱۶۱۰۰۰۸۸۳۹

۴۴۱۵۱

پارچ لیوان

۱۴۰           

صغری  عباسی

علی

۱۶۲۱۱۷۱۳۱۰

۸۰۲۰۳

پارچ لیوان

۱۴۱           

حوریه   نادری جعفرلو

اسداله

۵۰۴۸۸۱۴۳۶۳

۲۲۴۹۳

پارچ لیوان

۱۴۲          

افشین   دادرس

غلامحسین

۵۰۴۰۰۹۲۱۵۰

۳۵۴۳۵

پارچ لیوان

۱۴۳         

پانیز  کریمی

شاپور

۵۰۴۵۸۵۰۵۰۵

۴۹۲۱۸

پارچ لیوان

۱۴۴          

امیرحسین  سلمانی دان علیا

ودود

۵۰۴۰۴۵۶۸۷۵

۸۲۸۲۶

پارچ لیوان

۱۴۵         

طاهره   امن الهی درگاهلو

هدایت

۵۰۴۹۸۰۶۱۵۱

۵۸۶۸۷

پارچ لیوان

۱۴۶          

هما   محمودی

یثرب

۵۰۴۹۹۴۳۴۱۸

۰۷۹۱۲۹

پارچ لیوان

۱۴۷         

سجاد  اسعدی

حسن

۵۰۴۰۱۲۵۸۹۵

۴۱۱۸۰

پارچ لیوان

۱۴۸         

سجاد  اکبری دمیرچی

امیراصلان

۵۰۴۰۳۰۷۰۹۸

۴۱۱۴۳

پارچ لیوان

۱۴۹          

پویا  مددزاده بیگدیلو

یوب

۵۰۴۰۳۲۶۶۷۱

۱۰۱۹۶

پارچ لیوان

۱۵۰          

سهیلا   اسلامی

اکبر

۵۰۴۰۶۲۳۴۷۱

۸۲۷۳۵

پارچ لیوان

۱۵۱          

محمدرضا    بری گبلو

بایرامعلی

۵۰۴۹۰۸۱۶۲۹

۵۴۱۹۱

پارچ لیوان

۱۵۲         

آرزو   مستانه

فتح اله

۵۰۴۰۲۳۲۱۹۵

۷۶۸۸۳

پارچ لیوان

۱۵۳         

شاهرخ    مهمان نواز مغانلو

حیدرعلی

۵۰۴۹۹۳۲۳۶۱

۳۵۲۴۳

پارچ لیوان

۱۵۴         

الای    بدلی

نادر

-

۲۳۹۳۹

پارچ لیوان

۱۵۵         

ناصر   نیکفال

میکاش

۵۰۴۹۹۷۵۳۰۱

۵۲۱۲۰

پارچ لیوان

۱۵۶         

حسن   طبری گیگلو

لطف اله

۵۰۴۰۲۹۶۵۶۸

۵۱۵۴۸

پارچ لیوان

۱۵۷         

شیوا   حبیبی

جمشید

۱۶۱۰۰۳۷۷۳۱

۴۴۳۲۳

پارچ لیوان

۱۵۸         

سیامک    لطفی

روح اله

۵۰۴۰۱۳۹۰۳۹

۴۸۰۷۸

پارچ لیوان

۱۵۹         

رقیه   امینی

اکبر

۵۰۴۹۸۱۰۰۱۹

۴۲۸۳۹

پارچ لیوان

۱۶۰           

فرهاد   پوراسداله

محمدعلی

۱۶۲۱۹۶۰۳۲۳

۰۷۲۶۰۶

پارچ لیوان

۱۶۱           

افسانه    نوری

ذکی الله

۱۴۹۰۲۳۷۶۵۸

۳۸۱۷۵

پارچ لیوان

۱۶۲          

ناهیده    حقی وند گیگلو

سعداله

۵۰۴۸۹۰۹۳۱۳

۲۱۱۷۷

پارچ لیوان

۱۶۳         

علیرضا  سامع گیگلو

رمضان

۵۰۴۰۵۹۸۴۹۱

۲۱۱۷۶

پارچ لیوان

۱۶۴          

هادی   زینالی

زلفعلی

۵۰۴۰۱۵۷۸۸

۸۸۹۴۶

پارچ لیوان

۱۶۵         

عظمت  اخلاقی

عزیز

۶۰۱۱۹۳۳۴۵۸۹

۱۳۳۹۱

پارچ لیوان

۱۶۶          

کامل  داوری

اسحق

۵۰۴۰۱۴۲۵۲۸

۱۳۴۷۸

پارچ لیوان

۱۶۷         

زهرا آزادی

ازاد

۶۰۴۹۵۰۳۲۸۱

۰۷۶۰۲۱

پارچ لیوان

۱۶۸         

کریم   آقازاده اجیرلو

ابراهیم

۵۰۴۹۱۶۸۶۱۹

۴۳۶۸۸

پارچ لیوان

۱۶۹          

نجیبه   عبدل زاده

گل حسین

۶۰۴۹۴۷۱۷۸۹

۰۷۹۶۱۳

پارچ لیوان

۱۷۰          

داود  ودادی

عبدالعی

۶۰۱۹۹۷۰۱۰۸

۲۱۷۹۱

پارچ لیوان

۱۷۱          

خانم ناز   علیزاده

جلیل

۶۰۴۰۰۳۲۰۹۱

۴۰۲۳۸

پارچ لیوان

۱۷۲         

عیسی    کریمی کورعباسلو

علی

۵۰۴۰۰۱۲۳۸۱

۴۴۱۸۵

پارچ لیوان

۱۷۳         

اکرم   حامد

رستم علی

۵۰۴۸۷۹۹۴۴۵

۵۲۶۰۹

پارچ لیوان

۱۷۴         

انیس  اشکانی

کریم

۵۰۴۰۶۴۲۱۶۴

۳۹۸۳۳

پارچ لیوان

۱۷۵         

رقیه   اژدری

صدای

۱۶۱۰۳۵۵۲۵۳

۲۱۹۷۲

پارچ لیوان

۱۷۶         

زهرا   بری

محمدرضا

۵۰۴۰۷۵۵۷۷۵

۵۴۱۹۴

پارچ لیوان

۱۷۷         

رقیه   حوری پناهی رمضانلو

غلام

۱۶۲۱۵۶۶۴۹۸

۰۷۶۶۶۷

پارچ لیوان

۱۷۸         

غلامحسین   ستاری

داداشعلی

۱۳۸۱۰۷۲۵۱۸

۱۲۰۲۸

پارچ لیوان

۱۷۹         

زینب    اقبال

ایمان

۵۰۴۹۴۲۰۲۳۷

۱۳۵۰۲

پارچ لیوان

۱۸۰          

عادل   مرادی

فرمان

۵۰۴۸۸۵۳۴۹۰

۱۰۹۲۲

کفش ورزشی

۱۸۱          

جمیله   اصغری

اصغرعلی

۵۰۴۹۶۸۵۶۶۴

۰۷۴۵۰۳

کفش ورزشی

۱۸۲         

ثریا  دولتی  قوزلو

دولت

۱۶۲۸۶۶۵۹۵

۵۱۶۶۷

کفش ورزشی

۱۸۳         

فریده    پسته اجیرلو

عزیز

۵۰۴۸۸۵۹۹۲۸

۰۷۷۰۳۶

کفش ورزشی

۱۸۴         

فریبا قویدل گیگلو

اللهویردی

۵۰۴۰۰۰۱۶۰۶

۵۲۰۱۶

کفش ورزشی

۱۸۵         

رباب   اسواری

قباد

۵۰۴۹۹۴۲۲۰۹

۰۷۵۹۰۴

بلیط استخر

۱۸۶         

پرویز  فکری اجیرلو

میکائیل

۵۰۴۹۹۳۸۶۶۱

۱۱۰۲۲

بلیط استخر

۱۸۷         

فاطمه  دانا

محمد

۵۰۴۰۲۸۷۳۳۱

۱۱۰۲۱

بلیط استخر

۱۸۸         

زهرا   هاشمی

اللهوردی

۵۰۴۸۹۱۸۴۲۸

۱۱۰۱۹

بلیط استخر

۱۸۹         

مریم   حمزه زاده

محمد

۵۰۴۸۸۹۱۳۰۹

۲۲۷۲۸

بلیط استخر

۱۹۰           

شیوا   مراد

جمال

۵۰۴۰۰۲۰۳۴۱

۱۱۰۲۴

بلیط استخر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>