بایگانی/آرشیو برچسب ها : شیاطین به کالبد انسانی

بانگاهی به ‌نهج ‌البلاغه ؛ ورود شیاطین به کالبد انسانی حقیقت دارد

اینکه مواقعی شیطان در بتن ما نفوذ می کند و با چشما‌نمان می بیند و با زبان ما سخن می راند و با نفس های ما نفس می کشد و تن را همچون اسبی می تاز‌اند. باشگاه خبرنگاران: در میان خاطرات ذ‌هنمان هر از چند گاهی که سرک می کشیم ، کمی به عقب بر می گرد‌یم، گاه به دوران ... بیشتر بخوانید »